Het maaien van sloten

Elke twee jaar worden in onze gemeente de bermsloten gemaaid. Het ene jaar maaien we het noord-westelijk deel van Deurne, het andere jaar het zuid-oostelijk deel. Dit jaar is het gebied ten zuidoosten van de lijn Astense Aa-Leenselweg-Mgr. Berkvensstraat-Molenweg-Vossenweg-Liesselseweg-spoorlijn richting Venlo tot aan de gemeentegrens aan de beurt. Heeft u een perceel in dit gebied en ligt langs uw perceel een bermsloot? Dan is onderstaand bericht voor u van belang.

De afgelopen jaren zijn de eigenaren van de aanliggende percelen benaderd om aan te geven welke wijze van maaien de voorkeur heeft. Hierbij zijn onderstaande opties voorgelegd:

  1. Het maaisel wordt achtergelaten op de percelen en aansluitend wordt hieruit het zwerfafval geruimd;
  2. Het maaisel wordt tegen een betaling van € 0,30 per meter sloot plus een bedrag van € 7,50 per factuur door de aannemer afgevoerd;
  3. De aannemer laat het maaisel niet achter langs de sloot, maar transporteert dit naar een door de aangelande aan te geven locatie op zijn perceel. Voorwaarde daarbij is dat het perceel toegankelijk is voor materieel van de aannemer. Bij voorkeur wordt in dit geval gemaaid vanaf de perceelzijde;
  4. De aangelande maait zelf de sloot en verwerkt het maaisel of verzamelt dit op een geschikte locatie op zijn perceel. De gemeente betaalt een vergoeding van € 0,18 per meter voor het uitgevoerde maaiwerk. U kunt hiervoor een factuur indienen bij de gemeente. Als u zelf maait is het niet toegestaan om maaisel in de wegberm te deponeren.

Heeft u uw voorkeur al aangegeven?

In 2014 en 2016 heeft u de gelegenheid gehad om uw voorkeur voor het verwerken van het maaisel kenbaar te maken. Indien uw voorkeur niet verandert, dan hoeft u niet te reageren. Wilt u van een andere optie gebruik maken? Of heeft u vragen? Dan kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar [email protected] met vermelding van kenmerk 627913, kadastrale aanduiding van het betreffende perceel en uw naam en adresgegevens. U kunt ook de gemeente bellen op 0493 – 387711. In verband met de planning van de aannemer ontvangen wij uw verzoek graag uiterlijk donderdag 1 februari.

Het zwerfafval wordt geruimd

Na het maaien van de sloten wordt door de aannemer het zwerfafval geruimd. Dit betekent dat medewerkers van de aannemer het perceel waarop het maaisel is achtergelaten moeten betreden. Bij het ruimen van het zwerfafval wordt zoveel mogelijk de zichtbare verontreiniging (blikjes, glas, plastic etc.) verwijderd.

Bron: Gemeente Deurne